De Pilootjes

Pedagogisch beleid

Enkele zaken zijn bij ons een streefdoel voor een perfecte opvang.

Kennismaking

Om kind, ouders en begeleiding de kans te geven elkaar op een rustig moment te leren kennen is er een wenperiode voorzien. Voor de aanvankelijke startdatum, wanneer u nog niet gaat werken, komt u samen met uw kind even wennen in de opvang. We kiezen samen een voormiddag waarin u van 9u – 11u samen met uw kind de opvang komt verkennen. Zusjes en broertjes blijven dan best thuis. Daarna kan uw kind ook nog 2 halve dagen alleen komen wennen aan de omgeving.

Eten

Bij De Pilootjes vinden wij het heel belangrijk dat de kindjes gezond eten. Daarom krijgen zij een gevarieerde voeding. Om zo veel mogelijk verschillende maaltijden te voorzien werken we met een maandmenu die zich per seizoen aanpast. De kinderen krijgen bijvoorbeeld niet alleen aardappelen, maar er staat ook rijst, pasta, couscous en linzen op het menu. Ook het vlees en de groenten zijn goed gevarieerd.

Voor het vieruurtje kiezen wij vooral voor fruit, met aanvullend een yoghurt, vanille-pudding of een lekker boterhammetje. Afhankelijk van het tijdstip waarop uw kind aanwezig is in de opvang voorzien wij de nodige maaltijden. Er is ook mogelijkheid voor mama’s om borstvoeding in de opvang te komen geven.

Slapen

Ook slapen gebeurt bij ons heel rustig en op het ritme van het kind. Wij hebben vier ruime slaapkamers, die volledig verduisterd kunnen worden tijdens hun dutje. Om de kindjes zich zo veilig mogelijk te laten voelen krijgt elk kind een eigen bedje en een eigen slaapzak.

Spelen

De kinderen hebben een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten. Zij kunnen zowel binnen, als buiten spelen, als het weer dit toelaat. In onze kindvriendelijke tuin met talrijke speelhuisjes en extra veel speelgoed kunnen ze enorm ravotten. Elk kind beweegt en leeft hier op zijn of haar eigen ritme, we streven ernaar om zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften van het kind.

Begeleiding

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen is er steeds een goed contact met de ouders en nemen we zowel ‘s morgen als ‘s avonds de nodige tijd om informatie uit te wisselen. De algemene taal die gesproken wordt in de opvang is Nederlands, maar er wordt ook positieve aandacht besteedt aan de taal die het kind thuis spreekt.

De kinderen worden bij De Pilootjes heel erg gestimuleerd om een respectvolle houding aan te nemen ten opzichte van de andere kinderen. Zo moeten de oudere kinderen rekening houden met de kleinere kinderen en omgekeerd. Ruzies worden bijgelegd, we leren delen, we leren samen spelen, we leren vooral veel respect hebben voor elkaar.

Starten met de zindelijkheidstraining gebeurt in overleg met de ouders, zodra het kind er klaar voor is (rond 2 jaar). Ouders dienen thuis de opstart te doen, neem bij voorkeur een weekend waar jullie geen plannen hebben. Zo kan het kind, binnen zijn vertrouwde omgeving, iets nieuws aanleren. Wij kunnen daarna de verdere aanpak en de vorderingen van het kind bespreken met de ouders. Tijdes de zindelijkheidstraining binnen de kinderopvang zorgen de ouders voor voldoende broekjes, shorts of slipjes. Kies bij voorkeur voor slips en doe je kind geen body’s meer aan vanzodra zij/hij de gewenning leert met het potje.

Opvolging

Over de ganse dag is een continuiteit aan begeleiding, zowel op actief, auditief als visueel vlak. Er is permanente begeleiding, kinderen worden nooit alleen gelaten! Tijdens het slapen is er geregeld visueel toezicht, waar de rust van het kind altijd gerespecteerd wordt. Om de communicatie hier omtrent duidelijk en overzichtelijk mee te geven met de ouders werken we met een software systeem, genaamd Bitcare. Via een ipad die in de opvang ligt registreren we het tijdstip van aankomst en vertrekt. Maar ook de maaltijden, het slapen, het spelen en de luierwissel worden geregistreerd. Het systeem is zodanig ontwikkeld dat u als ouder een app kan installeren op uw smartphone waardoor u uw kind over de ganse dag kan meevolgen.